Tjäna pengar på korrekta mått

Mäta bostadsyta

Utmaningar med uppmätning av bostadsyta

Ett exempel på när man kan behöva hjälp att avgöra vilken del som egentligen är bostadsyta är om man har att göra med en  villa som ligger i en sluttning. Om husets nedre del delvis ligger över mark och delvis fungerar som källarvåning, alltså under mark, kommer bara en viss del av denna totala yta att räknas in i bostadsytan. Där har du som köpare en god chans att kunna påverka priset till din fördel, då många säljare gärna uppskattar arean för högt.

Avvikande planlösning

Även rum som har annorlunda form, eller som har snedtak där takhöjden delvis går under 1,90 meter kan vara svåra att få till mätningen korrekt på själv. Golvyta och bostadsyta är nämligen inte samma sak. En golvyta kan totalt sett vara större än den egentliga bostadsytan, eftersom inte alla ytor räknas med beroende på takhöjd eller andra faktorer.

Trappor är ett annat exempel på ytor som kan vara väldigt svåra att mäta på egen hand. De skall tas med i beräkningarna som om det egentligen låg ett rakt golv på den ytan.

Efter om- och tillbyggnad

En annan sak som kan vara viktig är också att ombyggnationer i ett äldre hus kan ha gjort att biytor har blivit till boytor. Ett exempel kan vara ett före detta garage (dessa räknas som biytor) har renoverats om till att bli ett gästrum. Då ska det givetvis räknas med i boytan istället.

En certifierad partner 

Om du anlitar oss som partner för att genomföra mätningen av bostadsytan kan du vara säker på att du får mätningen gjord med rätt verktyg och enligt den nya SIS-standard (SS21054:2009) som gäller sedan 2009. Du får ett intyg av oss som kallas Mätbevis. Mätbeviset är ett juridiskt dokument som gäller vid försäljning av bostäder. Det är bra för både säljare och köpare att ett sådant dokument upprättas så att alla är överens om bostadens storlek, precis som att det är bra att genomföra en fackmannamässig besiktning. 

Taxering

Även som ägare av en fastighet är detta dokument värdefullt om skatteverket eller fastighetsregistret skulle ha något att påpeka gällande din taxerade boyta. Då kan du hänvisa till att en mätning har gjorts enligt den senaste standarden och av någon som är certifierad att utföra detta arbete.

Kontakta oss så ger vi dig ett kostnadsförslag gällande att utföra mätning av den bostad som just du vill veta hur stor den verkligen är.